1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Новини и събития

Мисия и приоритети

  • НРС има ключова позиция в системата от институции, свързани с националната сигурност на Република България. Във взаимодействие с другите национални служби за сигурност и въоръжените сили, НРС обезпечава националната сигурност и суверенитета на Република България. Приоритетните направления на дейност се определят от Стратегията за национална сигурност и конкретните кратко- и средносрочни задачи, възлагани от президента, министър-председателя и парламента. Основни сфери на дейност Осигуряване на актуална и достоверна информация за реализиране на външнополитическите приоритети на страната; Икономическа сигурност; Асиметрични заплахи и външно контраразузнаване Сътрудничество със сродни служби от страните-членки на ЕС, НАТО и други държави. Участие в многостранни форуми на службите от международната разузнавателна общност Основни задачи Придобиване на източници на актуална разузнавателна информация по основните направления на дейност Разработване и…
    Продължава...

Национална разузнавателна служба

Адрес за контакти:

София,
ул. "Хайдушка поляна" № 12