1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Новини и събития

Мисия и приоритети

  • НРС има ключова позиция в системата от институции, свързани с националната сигурност на Република България. Във взаимодействие с другите национални служби за сигурност и въоръжените сили, НРС обезпечава националната сигурност и суверенитета на Република България. Приоритетните направления на дейност се определят от Стратегията за национална сигурност и конкретните кратко и средносрочни задачи, възлагани от президента, министър-председателя и парламента.   ОСНОВНИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ Осигуряване на актуална и достоверна информация за реализиране на външнополитическите приоритети на страната През първата половина на 2014 г.в НРС са изготвени над 660 информационни материала (информации, доклади, анализи, брифинги и бюлетини), касаещи външнополитическите приоритети и интереси на Република България. На базата на разузнавателните данни се изготвят информации и анализи с цел подпомагане вземането на решения от…
    Продължава...

Национална разузнавателна служба

Адрес за контакти:

София,
ул. "Хайдушка поляна" № 12